Návrat na titulnú stránku
o obci oznamy obecného úradu turistické informácie nízke tatry fotogaléria on-line
© 2004-2017
história všeobecne závazná nariadenia atrakcie základné info obec počasie
plán obce plán zasadnutí OZ turistické mapy horopis deň obce snehové správy
erb a zástava rozpočet obce web odkazy vodopis okolie obce lavínová situácia
povinné zverejňovanie podnebie panoráma výstrahy pre turistiku
príprava obyvateľstva na
sebaochranu a vzájomnú pomoc
flóra
fauna

Kontakt:
Obecný úrad Jarabá
Jarabá č. 20
977 01  Brezno
 048/619 51 12
oznamy obecného úradu
 obecnyurad(a)jaraba.sk
 
Späť
Informácie pre verejnosť - oznamy obecného úradu Jarabá

Ďalšie oznamy si môžete pozrieť TU.

 

Všeobecne záväzná nariadenia obce Jarabá

Dokument na stiahnutie vo formáte pdf: Smernica pre zadávanie zákaziek vo verejnom obstarávaní...

Dokument na stiahnutie vo formáte pdf: Všeobecne záväzné nariadenie obce Jarabá č. 1/2014 o miestnej dani z nehnuteľnosti...


Dokument na stiahnutie vo formáte pdf: Všeobecne záväzné nariadenie obce Jarabá č. 1/2013 o dočasnom obmedzení a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôdmiestnej dani z nehnuteľnosti...
Dokument na stiahnutie vo formáte pdf: Všeobecne záväzné nariadenie obce Jarabá č. 3/2012 o miestnej dani za psa...Dokument na stiahnutie vo formáte pdf: Všeobecne záväzné nariadenie obce Jarabá č. 4/2012 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva...Dokument na stiahnutie vo formáte pdf: Všeobecne záväzné nariadenie obce Jarabá č. 5/2012 o miestnej dani za ubytovanie...
Dokument na stiahnutie vo formáte pdf: Všeobecne záväzné nariadenie obce Jarabá o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 2/2014 ...